Skip to main content

Lysol Universal Wipes

Lysol Universal Wipes

Lysol-MultipurposeWipes-60pcs-640x640.png

Lysol Universal Wipes dræber 99,9% af bakterier og virusser, inklusive Covid-19-Virus *, så det er nemt effektivt at rengøre og desinficere overflader i hjemmet, på arbejdspladsen etc. Det er også velegnet til brug på overflader, der er i kontakt med fødevarer***, og det er ikke nødvendigt at skylle.

• Fri for blegemiddel
• Biologisk nedbrydeligt **
• Fjerner 90 % af allergener: græspollen, husstøvmide-allergener, kæledyrshår, f.eks. katte- og hundehår
• Velegnet til brug på de fleste overflader: Vaske, fliser, badekar og håndvaske, toiletsæder, forseglede træoverflader, glasoverflader, skraldespande, gulv, køleskab, køkkenvaske***

*Dræber bakterier: ecoli, S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae positive og vira såsom influenzavirus (H1N1) og SARS-COV-2 (COVID-19).
**Wipes nedbrydes/bliver til kompost under private eller kommunale komposteringsforhold, testet i henhold til EN13432 under private og kommunale forhold
***hvis de anvendes i henhold til brugsanvisningen på pakken

Afprøv altid på et ikke iøjnefaldende sted i mindst 5 minutter før brug. Træk den genlukkelige forsegling tilbage, og træk rengøringsservietten ud. Genluk efter hver anvendelse og opbevar med låget nedad for at undgå udtørring.
Til rengøring: Brug en ny rengøringsserviet på overfladen. Lad lufttørre. Gentag ved vanskelige pletter.
Til desinficering: Rengør overfladen, før rengøringsservietten bruges. En rengøringsserviet bør bruges/brukes til at væde et område på 44 cm x 44 cm. Lad overfladen forblive våd i mindst 5 minutter. Lad lufttørre.
For overflader, som kommer i kontakt med mad: Må kun anvendes på hårde, ikke-porøse overflader. Ikke velegnet til brug på marmor, ubehandlet vinyl og ubehandlet træ.
Bortskaffelse: Må ikke skylles ud i toilettet. Bortskaf servietten i en passende hjemmeaffaldsspand. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger. Bortskaf emballage ifølge lokale retningslinjer.

 

pr. 100g Væske -
0,52g Benzalkoniumchlorid. Desinfektionsmiddel, <5% nonioniske tensider, parfume, hexyl cinnamal, limonene, linalool.

 

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Læs etiketten før brug. Vask hænder grundigt efter brug. Bortskaf den tømte plastikbeholderen i henhold til de lokale regler. Må ikke anvendes til personlig hygiejne. Må ikke skylles ud i toilettet.

 


 

Tilgængelig i: