Skip to main content

Desinficerende Spray Lemon Breezee | Lysol Denmark

Lysol Desinficerende Spray Lemon Breeze

3180522-Lysol-DisinfectingSpray-LemonBreeze-400ml-640x640.png

Lysol Desinficerende Spray hjælper med at beskytte dig og dine kære ved at dræber 99,9% af bakterier og virusser, inklusive Covid-19-Virus.* Hurtig, nem og effektiv: begynder at virke på bakterier og virusser fra første kontakt.

Ved at dræbe bakterier fjerner den lugte ved kilden og efterlader en behagelige duft af lemon.

Lysol Desinficerende Spray kan bruges på flere hundrede forskellige overflader fra hårde overflader som dørhåndtag, køkkenborde, affaldsspande, køkkenvaske og toiletter til bløde overflader som sofaer, sko og indlægssåler.

*Dræber 99,9 % af bakterier såsom E.coli og virusser såsom influenzavirus(H1N1) og SARS-CoV-2-virus(COVID-19)

Sådan gør du: Ryst dåsen godt, hold den 15-20 cm fra den rengjorte overflade, og spray på overfladen, indtil den er dækket af et fint slør. Gennemvæd ikke stoffet ved brug på bløde overflader. Lad lufttørre. Det er ikke nødvendigt at tørre af. Overflader kan variere i kvalitet. Test altid, om produktet er velegnet, på et lille, ikke iøjnefaldende sted før brug. Må ikke bruges på læder, poleret træ, malede overflader eller overflader af akrylplast. IKKE TIL PERSONLIG HYGIEJNE. Bruges på følgende områder: Toiletområder, affaldsspande, køkkenvaske, dørhåndtag, badeværelsesfliser, gulv i brusekabiner, sofaer, bløde overflader og møbelbetræk, bilsæder, kæledyrssenge**.

 

pr. 100g Væske - 58g ethanol, pr. 100g Væske- 0,1g ADBAS, desinfektionsmidler, Limonene, Hexyl cinnamic aldehyde.

 

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild overflader. Rygning forbudt. Bortskaf den tømte plastikbeholderen i henhold til de lokale regler.