Skip to main content

Lysol Desinfektion til tøjvask

Lysol Desinfektion til tøjvask

Lysol-LaundryDisinfectant-FreshLinen-720m-640x640.png

Når vi vasker vores vasketøj ved lave temperaturer, kan bakterier og virusser overleve og blive overført til andet tøj. Tilsæt Lysol Desinfektion til tøjvask til dit vaskemiddel for at  hjælpe med at beskytte din familie ved at dræber 99,9% af bakterier og virusser, inklusive Covid-19-Virus.* Desinfektion beskytter!**

• Virker selv ved 20 grader

• Fjerner lugte ved at dræbe lugtfremkaldende bakterier 

• Skånsom mod stoffer, herunder hvidt og kulørt

• Intet blegemiddel

• Dermatologisk testet

 

Ideelt til dit sportstøj, undertøj, børnetøj, sengetøj og alle andre sarte stoffer. Følg instruktionerne på mærkaten i dit vasketøj.

 

*Dræber 99,9 % af bakterier såsom E.coli og virusser såsom influenzavirus(H1N1) og SARS-CoV-2-virus(COVID-19)
**Bruges ansvarligt. Følg brugsanvisningen.

Sådan dræbes 99,9 % af bakterierne: Ud over dit vaskemiddel tilsæt 2 hættefulde (120 ml) i rummet til skyllemiddel i vaskemaskinen. Iblødsætning: Tilsæt 1 hættefuld (60 ml) til 2,5 l vand ved 20 °C i 10 minutter. Sådan dræbes virus: Iblødsætning: Tilsæt 1 hættefuld (60 ml) til 2,5 l vand, og lad stå i blød i 15 minutter. 

 

pr. 100g Væske - 1,44g Dialkyl Dimethyl Ammonium Chlorid(DDAC (C8-10)) & 0,96g alkyl(C12-18) Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorid (ADBAC (C12-18)), desinfektionsmiddel, <5% nonioniske tensider, parfume, Butyl Phenyl Methyl Propional, Hexyl Cinnamal, Citronellol.

 

FARE. Indeholder DDAC(C8-10)/AD- BAC (C12-1). Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

 


 

Tilgængelig i: